นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครบรอบ 41 ปี ของการมาอยู่ที่หาดใหญ่

Ico48

ก้าวสู่ทศวรรษที่ ห้า อย่างสง่างามต่อไปค่ะอาจารย์ ตราไว้ที่ 85/102

ยาดมเอง