นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ช่างเป็นบุญที่ได้เกิดเป็นคนไทย

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
13 November 2016 07:56
#105670

โชคดีอีกอย่าง....๑ น้อง คือ

การได้เป็นข้าราชการ...

หรือพนักงานราชการ...

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙