นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่สามารถเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา

Ico48

เห็นด้วยกับอาจารย์สมานในแง่ความปลอดภัย แต่ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะต้องเตือนสติ ในฐานะของอาจารย์ผู้ใหญ่ยิ่งควรทำค่ะ ผู้อ่อนอาวุโสกว่าอาจจะยิ่งไม่กล้าเตือน อาจารย์มีความเหมาะสมอย่างยิ่งทั้งทางวัยวุฒิและคุณวุฒิ ขอบคุณอาจารย์มากๆที่ไม่เพิกเฉยค่ะ หากบุคลากรในมหาวิทยาลัยเองยังเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องแบบนี้ไม่ได้ ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงในสังคมระดับกว้างนะคะ