นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่สามารถเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา

Ico48
ยากที่จะชี้นำสังคม [IP: 171.7.247.239]
26 พฤศจิกายน 2559 10:46
#105713

โดยส่วนใหญ่...เป็นบุคคลากร ม.อ.

และ นักศึกษา ที่ย้อนศร

เห็นแล้วเศร้า .....

อย่าไปเที่ยวสอนคนอื่น ๆ เลย

ระยะหลังคนขับถูกต้องต้องระวัง