นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดเว็บด้วย Google Chrome ไม่ได้ มีข้อความแจ้งเตือน "Your connection is not private" และ เปิดเว็บด้วย Internet Explorer (IE) ไม่ได้มีข้อความเตือน "There is a problem with this website’s security certificate"

Ico48

เรียน คุณ Fatimah

เป็นที่เซอร์เวอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์ ที่เราเปิดเข้าไปครับ

เกี่ยวกับการจดโดเมนเนม(ชื่อเว็บ) ด้วยโปรโตคอล https ครับ