นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่?

Ico48

ตอบ: ไม่จำเป็น

อ้าวนึกว่าถามผม ที่ตอบเช่นนี้เพราะถาม"เรา" ที่ผ่านมาพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน ๆ คนรู้จัก ไม่รู้จัก อีกเยอะแยะที่ไม่ได้เรียนระดับอุดมศึกษา ก็ยังอยู่กันได้

ต้องย้อนกลับมาถามเราเองว่า เราได้อะไรจากอุดมศึกษา

สำหรับผมและท่าน คนธรรมดา ได้เรียนรู้วิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งยากที่จะเรียนรู้และใช้งานได้อย่างมั่นใจได้ด้วยตัวเอง ยังงี้ ไง ๆ ก็ต้องเรียนในระดับอุดมศึกษา เพราะสภาวิชาชีพ (วิศกร) ไม่ยอมให้คนที่รู้โดยไม่เรียนทำ เพราะเกรงคนอื่นจะเกิดอันตราย

ที่ว่าตัวเองสอนได้ไม่ดี นั้นเกิดกับผมเช่นกัน และเกิดขึ้นทั่วโลกจนมีการพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่มากมาย เช่น Flipped Classroom ฯลฯ

ก็เป็นกำลังใจให้ อาจารย์รุ่นเก่า(หมายถึงคนที่เป็นอาจารย์อยู่ปัจจุบันนี้แหละ ..อิอิ อย่าคิดว่าอายุ 30 จะเป็นรุ่นใหม่นะ)