นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่?

Ico48

ท่าน Smarn น่าสนใจที่จะสอนแบบ flipped classroom นะครับ แต่วัฒนธรรมไทย ๆ นั้น นักศึกษาอาจไม่ยอมรับ แต่ผมว่าน่าลองเหมือนกัน