นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันเกิดลูกชาย

Ico48

ของให้"หลานปัน" มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ อยู่ในสังคมที่มีความสุข สงบ เป็นเด็กดีของสังคมต่อไปค่ะ

วันนี้ทำบุญที่คณะฯ อนุโมทนาค่ะ

เจริญธรรม

ยายดมเอง

เนื้อหาเต็ม: วันเกิดลูกชาย