นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วงจรคงค่ากระแสด้วย LM317

Ico48

หลายๆบันทึกถ้าเพิ่มคำสำคัญที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ คุณ ServiceMan