นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 HPLC : How to wash column # 4

Ico48

อย่างนี้ทางศูนย์น่าจะมีการแปลส่วนที่สำคัญๆและเป็นลักษณะเด่นๆของการดูแลรักษา column ต่างๆเอาไว้ด้วยมั้ยคะ

เนื้อหาเต็ม: HPLC : How to wash column # 4