นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กิจกรรม KM @ โตโยต้า บ้านโพธิ์ : Just In Time

Ico48
LUX (Recent Activities)
24 July 2017 09:28
#107369

ด้วย Just in Time ทำให้ Toyota สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มากจากการลดต้นทุนเรื่องสินค้าคงคลัง ทำให้สามารถกำหนดราคาที่สู้กับคู่แข่งได้เป็นอย่างดีค่ะ