นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแก้ไขวัน เดือนปี เกิด

Ico48
นันทนา ลีเมน [IP: 223.24.83.39]
03 มีนาคม 2561 16:44
#108033

มีแต่ปีเกิดค่ะ ต้องนำหลักฐานอะไรไปแจ้งหรือเปล่าค่ะ