นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง

Ico48
xdragonsx [IP: 180.183.196.44]
14 June 2018 09:59
#108156

ถ้าพูดกันเรื่องฝันมันก้อจะเกี่ยวเนื่องไปดวงไปหลายๆสิ่งในชีวิตามความเชื่อของแตละบุคคล ความรู้เรื่องดวง