นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม

Ico48
ยาดม [IP: 192.168.33.160]
18 July 2018 11:54
#108183

ก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งการ "แจกของ ส่องตะเกียง"

CARE&SHARE * LEARN@PSU Thailand

เจริญธรรม เจริญสุขภาวะ

ยาดมเอง