นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง

Ico48
phai-ngam thoopgrajae [IP: 110.170.190.98]
01 พฤศจิกายน 2561 16:28
#108227

ต้องการทราบสเปคของฝายยาง หรือเบอร์โทรติดต่อผู้จำหน่าย