นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจำปี 2556

Ico48
camiksa [IP: 14.171.23.222]
22 ธันวาคม 2561 09:38
#108326

A good article, an interesting story requires the author to have a sense and a keen eye has an insight into it. I am very impressed with your article.

<a href="https://candycrushsoda.co">candy crush soda</a>