นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Lean ของมหาวิทยาลัย

Ico48
candy crush soda [IP: 14.171.23.222]
22 ธันวาคม 2561 09:39
#108327

The content is quite elaborate and detailed, but I think it needs more practical elements to attract the readers' attention, thank you for sharing this article.

[url=https://candycrushsoda.co]candy crush soda[/url]