นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาแล้ว Thailand Field Day Contest 2019

Ico48
E21QWZ [IP: 49.230.112.44]
18 มกราคม 2562 21:30
#108408

สู้ๆครับทีมแมวน้ำ

พร้อมมัย

 

เนื้อหาเต็ม: มาแล้ว Thailand Field Day Contest 2019