นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง

Ico48
kawin [IP: 101.108.113.177]
24 มกราคม 2562 01:01
#108423

ผมสามารถแนะนำเรื่องฝายยางได้คับ