นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า

Ico48
Linda Rose [IP: 14.231.217.185]
15 มีนาคม 2562 11:53
#108552

I would like more information about this, because it is very nice., Thanks for sharing.

Bad Ice Cream