นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนคิด :ลองทาย..เฉลยแล้วก่อนมาเป็น ตรา ม.อ.

Ico48
Akki12 [IP: 139.167.213.107]
16 March 2019 23:20
#108568

Hi when you are alone in the house and you are play the interested games in this website to enjoy the more games. are in this website https://heartsgameonline.net if you are choose the one more single use and you are get the best function of the more time.