นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 5G คืออะไร?

Ico48

เขียนอธิบายได้เข้าใจง่ายดีมากเลย ขอบคุณมากค่ะ

เนื้อหาเต็ม: 5G คืออะไร?