นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุญ บาป กับการทำงาน

Ico48
kate daisy [IP: 171.253.57.30]
26 กันยายน 2562 13:43
#109873

I understand these difficulties, because I am studying them so I know 

use wuxiaworld

 

เนื้อหาเต็ม: บุญ บาป กับการทำงาน