นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 University is a world of learning

Ico48
milo [IP: 14.181.28.11]
11 พฤศจิกายน 2562 17:14
#110238

Your share is the great knowledge I have gathered, you are an important person I admire, thank you enable flash in chrome

เนื้อหาเต็ม: University is a world of learning