นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพิ่มข้อมูลไฟล์ PDF แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม PDFescape

Ico48
Shobjai.com [IP: 124.122.17.17]
25 November 2019 14:41
#110341

ขอบคุณข้อมูล ครีมรักษาสิว