นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความประทับใจกล้วยไม้ไทย3

Ico48
ปลูกต้นไม้ [IP: 27.55.87.99]
16 มกราคม 2563 14:30
#110910

<a href="https://www.baanlaesuan.com/124963/plant-scoop/pot_garden">ดินปลูกต้นไม้</a>