นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 A138_1695.JPG

Ico48
Emily Isla [IP: 39.57.235.228]
12 กุมภาพันธ์ 2563 14:10
#111296

Our capable creators can assist you with talks and introductions. Custom Essay Writing Services paper composing help is the thing that we can do the best! We know all the stunts and tips expected to perform remarkable composed pieces. Each paper essayist in the organization is a certified master with mastery in a specific field of study.

เนื้อหาเต็ม: A138_1695.JPG