นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
John Smith [IP: 149.28.178.158]
15 กุมภาพันธ์ 2563 14:56
#111338

https://www.essaycorp.com/business-ethics-assignment-help

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg