นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 A138_1695.JPG

Ico48
Paul Denzel [IP: 39.57.179.166]
26 Febuary 2020 19:34
#111484

Rewording administrations are likewise alluded to as revising administrations or in any event, rethinking administrations. There is an assortment of reasons why one may be needing rewording administration. One reason can be disclosed to involve an absence of sufficient time to attempt an examination <a href="https://www.6dollaressay.com/">Low Cost Reliable Essay Writing Service</a> paper or some other sort of paper along these lines leaving the understudy with no alternative separated from asking organizations like us.

เนื้อหาเต็ม: A138_1695.JPG