นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 A138_1695.JPG

Ico48
Eric Bana [IP: 39.57.179.166]
26 กุมภาพันธ์ 2563 19:39
#111485

Despite the fact that there are numerous organizations that offer summarizing administrations, not all organizations are considered as the best rewording specialist co-op. Notwithstanding, [url=https://www.6dollaressay.com/]Best Low Cost Essay Writing Service[/url] is one of only a handful barely any organizations that offer modest summarizing administrations and numerous understudies have made the organization as their favored web-based rewording arrangement supplier.

เนื้อหาเต็ม: A138_1695.JPG