นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 A138_1695.JPG

Ico48
Eric [IP: 39.57.179.166]
26 Febuary 2020 19:43
#111486

The motivation behind why that is the situation is on the grounds that a Low Cost Essays Online paper that is summarized by machine would wind up having numerous linguistic and structure mistakes since, despite the fact that the machine or robot does really rethink the words, it isn't acquainted. with syntactic blunders or even the grouping of the work and therefore, the paper that is reworded winds up being of low quality.

เนื้อหาเต็ม: A138_1695.JPG