นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน

Ico48
W4 [IP: 222.254.6.120]
28 กุมภาพันธ์ 2563 10:26
#111498

จากสถิติพบว่าอัตราการจ้างงานในปี 2561 สูงถึง 98% แต่ ... แรงงานเป็นงานที่ยากเพราะผู้สมัครไม่มีทักษะ

 

http://raze3.co/