นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน

Ico48
ewyté5 [IP: 222.254.6.120]
28 Febuary 2020 14:12
#111501

เวียดนามมีทรัพยากรมนุษย์ค่อนข้างมากสามารถตอบสนองความต้องการในการทำงานได้

 

web page