นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน

Ico48
ƯTƯY [IP: 222.254.6.120]
28 Febuary 2020 15:18
#111503

อัตราการลาออกแสดงถึงอัตราการหมุนเวียนพนักงานของ บริษัท ดังนั้นการประเมินความสามารถในการ "กรอง" คนของธุรกิจ

 

is showbox working