นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจอ่าน E-Book ด้านธุรกิจเพื่อสังคม "ECO DESIGN THAI THAI" ผ่านฟรีแอพพลิเคชั่น

Ico48
raza [IP: 103.87.57.214]
09 March 2020 19:44
#111612

I realize it is only now writing a blog is extremely helpful for me as well as for my work. I would like to say thanks to much to you. IAAN School of Mass Communication (ISMC) is amongst the top Media Journalism and Mass Communication Colleges in Delhi NCR, INDIA.IAAN is distinct from most colleges of media studies. Journalism and Mass Communication courses in Delhi