นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รักสลักทรวง

Ico48
gika [IP: 14.167.188.254]
10 มีนาคม 2563 09:56
#111621

This is a great thing, I think everyone feels this information is very valuable, thank you basketball legends

เนื้อหาเต็ม: รักสลักทรวง