นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์

Ico48
HONEY [IP: 118.71.153.151]
12 มีนาคม 2563 15:34
#111649

ภูฏานเพิ่งบันทึกกรณีแรกของ COVID-19 และปิดชายแดนทันทีในขณะที่วาติกันและเซอร์เบียยังมีคดีแรกอยู่

 

potty racers game