นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถวายรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังแก่สมเด็จพระเทพฯ

Ico48
AsiO [IP: 75.37.18.111]
06 พฤศจิกายน 2550 14:17
#1117
Refer to my previous comment. If glulam equivalent is too difficult, the fibers may be able to use for plywood alternatives (with some improvements, of course). This is just some thoughts. It will be more of an industrial scale application, but it may be possible through technical assistant by the academia and funding mechanism through cooperatives.