นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า

Ico48
PIEE [IP: 223.206.220.101]
24 มีนาคม 2563 15:25
#111802

very good Content ------------>PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT