นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสร้างค่าเพิ่ม

Ico48
PIEE [IP: 223.206.220.101]
25 มีนาคม 2563 15:28
#111849

very good Content ------------>PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT

เนื้อหาเต็ม: การสร้างค่าเพิ่ม