นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CopyofDSC0075.JPG

Ico48
Famous Jacket [IP: 111.88.56.208]
26 มีนาคม 2563 14:09
#111862

Searching for Greedfall jacket? Shop best quality Cotton jacket for men at best prices.

เนื้อหาเต็ม: CopyofDSC0075.JPG