นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูล SciFinder วันที่ 23 ธ.ค. 2559

Ico48
homescapes cheats [IP: 43.231.23.153]
12 เมษายน 2563 21:48
#112141

Click here for <a href="https://sites.google.com/view/homescapescheats-hack?fbclid=IwAR1ncN-HYHVEDb4nihVD9WSOkdNg6cGjEsqD1kKOwf32tL2LCcw-6tepLjc"> homescapes cheats </a> .

Click here for homescapes cheats