นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ม.สงขลานครินทร์ กับการพัฒนาเรียนการสอนยุค Digital Disruption รองรับการศึกษาในโลกอนาคต

Ico48
arum [IP: 85.203.44.144]
14 เมษายน 2563 17:47
#112161

ทุกวันนี้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อ่านต่อ สล็อต