นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 MACORIN_PSU_OPEN2011a.jpg

Ico48
spaces [IP: 27.34.13.252]
15 เมษายน 2563 14:40
#112168

This is so great thing to know that students are taking part in this field ad taking interest also <a href="https://happywheelspaces.com/">happy wheels</a>

เนื้อหาเต็ม: MACORIN_PSU_OPEN2011a.jpg