นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้ Excel ในการตรวจสอบข้อมูลตกเบิก เงินเดือน

Ico48
Hanir [IP: 171.224.178.16]
25 เมษายน 2563 14:38
#112302

Datedif สำหรับหาส่วนต่างของเดือน เพราะในการคำนวณเงินเดือน จะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง เมื่อปรับฐานเงินเดือนก็จะเป็นช่วงเวลาเช่นกัน, wings io game