นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 A138_1695.JPG

Ico48
Jorge Robert [IP: 103.70.84.31]
28 เมษายน 2563 19:32
#112354

[url=https://www.google.com/]google[/url]

<a href="https://www.google.com/">google</a>

เนื้อหาเต็ม: A138_1695.JPG