นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สงขลานครินทร์ เปิดโรงพยาบาลสนามรับคนไข้โควิด-19

Ico48
Losa [IP: 203.150.154.19]
06 พฤษภาคม 2563 11:13
#112459

เป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน สล็อต