นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 A138_1695.JPG

Ico48
charlie gill [IP: 42.201.161.195]
06 May 2020 16:11
#112464

My Silver Service offers as much as possible so all you need to do is let My Silver know-how.

<a href="https://mysilverservice.com.au/">silver service taxi Melbourne airport</a>

เนื้อหาเต็ม: A138_1695.JPG