นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CopyofDSC0033.JPG

Ico48
suka [IP: 14.171.232.139]
08 พฤษภาคม 2563 14:13
#112490

In the context of the disease in which the world is facing you and your family, join hands to protect your health against corona virus. driving directions

เนื้อหาเต็ม: CopyofDSC0033.JPG