นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้จักตัวเอง

Ico48
อีจัน [IP: 180.183.65.203]
26 พฤษภาคม 2563 12:51
#112789
เนื้อหาเต็ม: เรียนรู้จักตัวเอง